English | Polski

Zadrzewienia
Gospodarstwo rolne w Regionie Puszczy Białowieskiej

Niniejsza strona wynika z obowiązku informowania opinii publicznej przez beneficjenta o korzystaniu ze wsparcia finansowego UE na wykonanie zadrzewienia. Zadrzewienie to składa się z następujących gatunków: brzoza, sosna, dereń i głóg.


Kontakt:

tel. +48 692 807 216

anetaiandrzej@wp.pl

zadrzewienie

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027)

logo UE

Przewodnicy w obiektach Białowieskiego Parku Narodowego